Διευθυντικά Καθίσματα

MIRAGE
από 325 €    195,00 €
ART
από 499 €    299,00 €
FORCE
από 499 €    299,00 €
COLUMBIA
από 455 €    315,00 €
DAYTONA
από 485 €    339,00 €
EFFECT
από 590 €    413,00 €
JOY
από 600 €    420,00 €
LYNX
από 748 €    449,00 €
LINEA
από 870 €    519,00 €
CHESTER
από 895 €    535,00 €
© 2021 Allen Interiors Ι.Κ.Ε. All Rights Reserved.